news7.1 Magnitude Earthquake Strikes Mexico’s Southwest Coast